Honoraris

De cada treball es prepara un pressupost d’honoraris, el qual es sotmet a l’aprovació del client.

Honoraris

Aquest pressupost es recolza en el nombre d’hores estimat per completar el treball, i a una tarifa horària prèviament establerta per cadascun dels professionals que intervenen en l’execució del mateix.

El temps a emprar es calcula en funció de diversos factors entre els que es troben:

1- Disponibilitat d’informació necessària per al desenvolupament del treball.

2- Situació i qualitat dels sistemes d’organització generals i de control intern de la Companyia.

3- Col·laboració i assistència prestada per part de certs empleats de la companyia.

Les nostres tarifes d’honoraris són en una línia molt competitiva en relació amb la qualitat dels nostres serveis.

La preparació d’un pressupost no implica cap compromís per la companyia que’l sol·licita.

This post is also available in: Spanish English