Corporacions Professionals

IACJCC: Institut de Censors-Jurats de Comptes de Catalunya
http://www.auditors-censors.com

IACJCE:  Instituto de Auditores-Censores Jurados de Cuentas de España
http://www.iacjce.es

ICOTME: Il·lustre Col·legi Oficial de Titulats Mercantils i Empresarials de Barcelona
http://www.empresistes.org

Col.legi Oficial d´Economistes de Catalunya
http://www.coleconomistes.com

Co.legi d´Advocats de Barcelona
http://www.icab.es

Consejo General de los Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España
http://www.graduadosocial.com/

Premsa econòmica

Expansión
http://www.expansiondirecto.com

Cinco Días
http://www.cincodias.es

Gaceta de los Negocios
http://www.negocios.com

The Economist
http://www.economist.com

La Plaza
http://www.onplaza.com

Wall Street Journal (USA)
http://interactive.wsj.com

Financial Times (USA)
http://ft.com

Publicacions oficials

Boletín Oficial del Estado
http://www.boe.es

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
http://www.gencat.es/diari

Butlletí Oficial de la Prívincia de Barcelona
http://bop.diba.es

Boletín Oficial de las Cortes Generales
http://www.senado.es

Congreso de los Diputados
http://www.congreso.es

Tribunal Constitucional
http://www.tribunalconstitucional.es

DOCE: Diario Oficial de las Comunidades Europeas
http://www.europa.eu.int/eur-lex/es

Diario Oficial, Legislación y Jurisprudencia de las Comunidades Europeas
http://www.europa.eu.int

Premsa Nacional

La Vanguardia de Barcelona
http://www.vanguardia.es

El País
http://www.elpais.es

ABC
http://www.abc.es

El Periódico
http://www.elperiodico.es

Premsa Internacional

Le Monde (FRANCIA)
http://www.lemonde.fr

NEW YORK TIMES
http://www.nyt.com

LOS ANGELES TIMES (USA)
http://www.latimes.com

U.S. NEWS (USA)
http://www.usnews.com/usnews/home.htm

International Herald Tribune (USA)
http://www.iht.com

CNN (USA) (CASTELLANO)
http://www.cnnenespanol.com/econ

LA NACIÓN (ARGENTINA)
http://www.lanacion.com.ar

La República (ITALIA)
http://www.repubblica.it

Organismes públics

AUDITORIA I COMPTABILITAT 

ICAC: Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas
http://www.icac.meh.es

AECA: Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas
http://www.aeca.es

FEE: Federation des Experts Comptables Europeens
http://www.euro.fee.be

GAO: General Accounting Office
http://www.gao.gov

IFAC: International Federation of Accountants
http://www.ifac.org

SAS (AICPA)
http://www.aicpa.org

FASB: Financial Accounting Standars Board
http://www.fasb.org

IASC: Internacional Accounting standars committee
http://www.iasc.org.uk

GASB: Governmental Accounting Standards Board
http://www.financenet.gov

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

AEAT: Agencia Estatal de Administración Tributaria
http://www.aeat.es

Registro Mercantil de Barcelona
http://www.registromercantilbcn.es

Registros (Mercantil/Propiedad)
http://www.registradores.org

Agencia de Protección de Datos
http://www.ag-protecciondatos.es

Generalitat de Catalunya
http://www.gencat.es

Ajuntament de Barcelona
http://www.bcn.es

MINISTERIS

Ministerio de la Presidencia
http://www.la-moncloa.es

Ministerio de Economía y Hacienda
http://www.meh.es

Ministerio de Asuntos Exteriores
http://www.mae.es

Ministerio de Defensa
http://www.md.es/mde

Ministerio del Interior
http://www.mir.es

Ministerio de Educación y Cultura
http://www.mec.es

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
http://www.mtas.es

Ministerio de Industria y Energía
http://www.min.es

Ministerio de Sanidad y Consumos
http://www.msc.es

Ministerio de Medio Ambiente
http://www.mma.es

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
http://www.mapya.es

Ministerio de Administraciones Públicas
http://www.map.es

Ministerio de Fomento
http://www.mfom.es

ALTRES ORGANISMES PÚBLICS

Cambra de Comerç de Catalunya
http://www.cambrescat.es

ICEX: Instituto Español de Comercio Exterior
http://www.icex.es

Instituto Nacional de Estadística
http://www.ine.es

Fabrica Nacional de Moneda y Timbre
http://www.fnmt.es

Oficina Española de Patentes y Marcas
http://www.oepm.es

Patronat Català Pro-Europa
http://www.gencat.es/pcpe

Dirección General de Política de la Pyme
http://www.ipime.org

ORGANITZACIONS INTERNACIONALS

Unión Europea
http://www.europa.eu.int

OMC: Organización Mundial de Comercio
http://www.wto.org

ONU: Organización de las Naciones Unidas
http://www.un.org

OECD: Organización Económica para la Cooperación y el Desarrollo
http://www.oecd.org

OMPI: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
http://www.wipo.org

SISTEMA FINANCER

Banco de España
http://www.bde.es

Banco Central Europeo
http://www.ecb.int

Comisión Nacional de Mercado de Valores
http://www.cnmv.es

Bolsa de Barcelona
http://www.borsabcn.es

Bolsa de New York
http://www.nyse.com

Bolsa de Frankfurt
http://deutsche-boerse.com

Bolsa de Londres
http://www.londonstockexchange.com

Bolsa de Paris
http://www.bourse-de-paris.fr

Bolsa de Tokyo
http://www.tse.or.jp

This post is also available in: Spanish