Spasa

Servicios Profesionales Asociados, S.A., va ésser constituïda l’any 1977

El nostre objectiu és oferir a les empreses, serveis que cobreixen en la seva totalitat i de forma coordinada, les seves necessitats d’auditoria i la resolució de problemes estratègics, jurídics, fiscals i de consultoria, de manera integral en la mida de les necessitats específiques dels nostres clients.

Per la realització de treballs d’auditoria externa o “Censura Jurada de Comptes”, es va constituir, amb posterioritat:

SPASA – AUDITORIA

Registrada en l'”Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España”, amb el número 15 i essent socis fundadors:

  • ROMERO & CÍA, S.R.C. Auditores Asociados Censores Jurados de Cuentas
  • PONS & CÍA, S.R.C. Auditores Asociados Censores Jurados de Cuentas

Formen el nostre equip directiu-professional Auditors-Censors Jurats de Comptes, amb titulació acadèmica de Llicenciats en Ciències Empresarials, Professors Mercantils i endemés Llicenciats en Dret. Un d’ells ha realitzat el ‘Master en Tècniques i Procediments del Sector Públic’.

Cadascun d’ells acumula una experiència en auditoria i consultoria de més de vint anys, adquirida tant en el camp nacional com internacional.

La plantilla del personal “staff” està composta per:

         – Llicenciats en Ciències Econòmiques i Empresarials

         – Llicenciats en Dret

         – Diplomats en Empresarials

         – Analistes Financers

que sota la supervisió de l’equip directiu-professional fan treballs específics d’auditoria, consultoria, assessoria jurídic-fiscal i financera.

This post is also available in: Spanish English